Bästa Xanax 2 mg Yellow Bar R039 online i Sverige utan recept

kr2000kr12000

xanax 2 mg gul bar R039 behandlar ångest, panikstörning, sömnlöshet (sömnproblem) och ångest orsakad av depression. Detta läkemedel är ett bensodiazepin

Beskrivning

Bästa Xanax 2 mg Yellow Bar R039 online i Sverige utan recept

Vad är Xanax och hur används det?
Xanax är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på ångest, panikångest och ångest i samband med depression. Xanax kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

Xanax tillhör en klass av läkemedel som kallas antiaxiemedel, ångestdämpande medel, bensodiazepiner.

Det är inte känt om Xanax är säkert och effektivt för barn yngre än 18 år.

Vilka är de möjliga biverkningarna av Xanax?
Xanax kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

deppigt humör,
tankar på självmord eller att skada dig själv,
racing tankar,
ökad energi,
ovanligt risktagande beteende,
förvirring,
agitation,
fientlighet,
hallucinationer,
okontrollerade muskelrörelser,
darrning,
kramper (kramper), och
bultande hjärtslag eller fladdrande i bröstet
Få medicinsk hjälp omedelbart om du har något av symtomen som anges ovan.

De vanligaste biverkningarna av Xanax inkluderar:

dåsighet,
känner mig trött,
sluddrigt tal,
brist på balans eller koordination,
minnesproblem och
känner oro tidigt på morgonen
Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner.

Dessa är inte alla möjliga biverkningar av Xanax. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Bästa Xanax 2 mg Yellow Bar R039 online i Sverige utan recept

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088

BESKRIVNING
XANAX tabletter innehåller alprazolam som är en triazolanalog av 1,4-bensodiazepinklassen av aktiva substanser i centrala nervsystemet.

Det kemiska namnet på alprazolam är 8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin.

Strukturformeln är representerad till höger:

XANAX® (alprazolam) – Illustration av strukturformel
Alprazolam är ett vitt kristallint pulver, som är lösligt i metanol eller etanol men som inte har någon nämnvärd löslighet i vatten vid fysiologiskt pH.

Varje XANAX tablett, för oral administrering, innehåller 0,25, 0,5, 1 eller 2 mg alprazolam.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Dosering vid generaliserat ångestsyndrom
Den rekommenderade orala startdosen av XANAX för akut behandling av patienter med GAD är 0,25 mg till 0,5 mg administrerat tre gånger dagligen. Beroende på svaret kan dosen justeras med intervall om var 3:e till 4:e dag. Den maximala rekommenderade dosen är 4 mg dagligen (i uppdelade doser).

Använd lägsta möjliga effektiva dos och bedöm ofta behovet av fortsatt behandling [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

Dosering vid panikångest
Den rekommenderade orala startdosen av XANAX för behandling av PD är 0,5 mg tre gånger dagligen. Beroende på svaret kan dosen ökas med intervall om var 3:e till 4:e dag i steg om inte mer än 1 mg per dag.

Kontrollerade prövningar av XANAX för behandling av panikångest inkluderade doser i intervallet 1 mg till 10 mg dagligen. Medeldosen var cirka 5 mg till 6 mg dagligen. Enstaka patienter krävde så mycket som 10 mg per dag.

Bästa Xanax 2 mg Yellow Bar R039 online i Sverige utan recept

För patienter som får doser större än 4 mg per dag, rekommenderas periodisk omprövning och övervägande av dosreduktion. I en kontrollerad dos-responsstudie efter marknadsföring kunde patienter som behandlades med doser av XANAX större än 4 mg per dag under 3 månader minska till 50 % av sin totala underhållsdos utan uppenbar förlust av klinisk nytta.

Den nödvändiga behandlingstiden för PD hos patienter som svarar på XANAX är okänd. Efter en period av förlängd frihet från panikattacker kan ett noggrant övervakat avtrappat avbrott försökas, men det finns bevis för att detta ofta kan vara svårt att åstadkomma utan återkommande symtom och/eller manifestation av abstinensfenomen [se DOSERING OCH ADMINISTRERING].

Utsättning eller dosreduktion av XANAX
För att minska risken för utsättningsreaktioner, använd en gradvis nedtrappning för att avbryta behandlingen med XANAX eller minska dosen. Om en patient utvecklar abstinensreaktioner, överväg att pausa nedtrappningen eller öka dosen till den tidigare avsmalnande dosnivån. Minska sedan dosen långsammare [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, drogmissbruk och beroende].

Ytterligare information

välj alternativ

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Bästa Xanax 2 mg Yellow Bar R039 online i Sverige utan recept”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *